Press "Enter" to skip to content

Laadukasta koulutusta alkusammutukseen ja muihin turvallisuustarpeisiin

Suomen Alkusammutuskoulutus Oy kouluttaa henkilöstönne toimimaan oikein tulipalon syttyessä.
Suomen Alkusammutuskoulutus Oy kouluttaa henkilöstönne toimimaan oikein tulipalon syttyessä.

Suomen Alkusammutuskoulutus Oy toteuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton mallin mukaisia virallisia alkusammutus- ja tulityökorttikoulutuksia sekä ensiapukoulutusta hyväksyttyjen koulutusohjelmien mukaisesti yrityksellesi tai yhteisöllesi. Toteutamme myös Työturvallisuuskeskuksen työturvallisuuskorttikoulutuksia.

Meidän kauttamme saat:

  • Alkusammutuskoulutukset
  • Tulityökurssit
  • Työturvallisuuskorttikoulutukset
  • Ensiapukoulutukset
  • Turvallisuuskävelyt
  • Poistumisharjoitukset
  • Pelastussuunnitelmat, tulityösuunnitelmat ja muut rakennusturvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut

Alkusammutuskoulutukset

Alkusammutustaito on tärkeää, koska palo on sammutettava mahdollisimman pian sen syttymisestä. Alkusammutuksen avulla voidaan parhaimmillaan ehkäistä suuria omaisuuteen ja ihmisiin kohdistuvia vahinkoja liiketoiminnan keskeytymättä.

Lue lisää alkusammutuskoulutuksistamme >>

Tulityökurssit

Tulityökurssin osallistuja oppii huomioimaan riskit, ja sitä kautta välttämään vaaratilanteita ja onnettomuuksia, kun työskennellään tulen kanssa. Tulityökurssilla opitaan, mitä asioita tulee huomioida ennen tulitöiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen. Tulityökurssilla kerrataan myös toiminta onnettomuustilanteissa, sekä suoritetaan käytännön harjoitus sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella.

Lue lisää tulityökursseistamme >>

Työturvallisuuskorttikoulutukset

Työturvallisuuskortti parantaa yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta. Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on antaa perustiedot työsuojelusta, herättää kiinnostus ja motivaatio oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen sekä pyrkiä ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vaaratilanteita työpaikalla.

Lue lisää työturvallisuuskorttikoulutuksistamme >>

Ensiapukoulutukset

Ensiapu on elämäntaito. Se on loukkaantuneelle tai sairastuneelle tapahtumapaikalla annettavaa apua, jolla pyritään turvaamaan autettavan peruselintoiminnot ja estämään hänen tilansa paheneminen. Koulutuksemme jälkeen osaat antaa henkeä pelastavan ensiavun.

Lue lisää ensiapukoulutuksistamme >>

Turvallisuuskävely

Turvallisuuskävelyn aikana saadaan ihmiset havainnoimaan turvallisuusriskejä ja keskustelemaan työpaikan/kiinteistön turvallisuudesta. Kävelyn aikana tarkastetaan kiinteistön alkusammutuskalusto, ensiapuvälineistö, poistumis- ja pelastustiet ja kokoontumispaikka. Tavoitteena on oppia oikeat toimintatavat vaaratilanteissa.

Lue lisää turvallisuuskävelyistämme >>

Poistumisharjoitukset

Poistumisharjoituksessa harjoitellaan rakennuksesta turvallista poistumista tulipalon tai muun evakuointiin liittyvän syyn takia. Henkilöstö oppii käyttämään hätäpoistumisteitä ja siirtymään kokoontumispaikalle. Samalla yrityksen suojeluorganisaatio pystyy varmistamaan toimivuutensa harjoituksen myötä.

Lue lisää poistumisharjoituksistamme >> (päivitetään pian)

Pelastussuunnitelmat, tulityösuunnitelmat ja muut rakennusturvallisuuteen liittyvät konsultointipalvelut

Toteutamme ammattitaitoisesti ja kustannustehokkaasti kaikki yrityksenne tarvitsemat turvallisuuteen liittyvät suunnitelmat, dokumentaatiot ja konsultoinnin.

Teemme kokonaisvaltaisen pelastussuunnitelman tai autamme organisaatiotanne sen laatimisessa.

Jos yrityksen toimialaan kuuluu tulityöt, tulee sillä olla laadittuna tulityösuunnitelma. Voimme toteuttaa tulityösuunnitelman laadinnan avaimet käteen -periaatteella tai päivittää jo laaditun tulityösuunnitelman vastaamaan tämän päivän tarpeita.

Lue lisää muista palveluistamme >> (päivitetään pian)

Koulutusta tyky-päiväänne

Alkusammutuskoulutus tai esimerkiksi hätäensiapukoulutus soveltuu hyvin esimerkiksi yrityksen tyky/tyhy -päivien yhteyteen. Tulemme mielellämme paikan päälle kouluttamaan ja räätälöimme koulutukset tarpeidenne mukaisesti.

Varaa turvallisuuskoulutus nyt!

Paloturvallisuuden tsekkilista

Tarkista Paloturvallisuusviikon tsekkilistan avulla, onko työpaikkanne paloturvallisuusasiat kunnossa. Voit tehdä työpaikan tsekkilistan Paloturvallisuusviikon nettisivuilla >>