Press "Enter" to skip to content

Laadukasta koulutusta alkusammutukseen

Suomen Alkusammutuskoulutus Oy kouluttaa henkilöstönne toimimaan oikein tulipalon syttyessä.
Suomen Alkusammutuskoulutus Oy kouluttaa henkilöstönne toimimaan oikein tulipalon syttyessä.

Suomen Alkusammutuskoulutus Oy toteuttaa Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton mallin mukaisen, virallisen alkusammutuskoulutuksen yrityksellesi tai yhteisöllesi.

Tyky-päiväänne koulutusta

Alkusammutuskoulutus soveltuu hyvin esimerkiksi yrityksen tyky/tyhy -päivien yhteyteen. Tulemme mielellämme paikan päälle kouluttamaan.

Koulutus koostuu teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista. Teoriaosuudessa käydään läpi tulipalon kehittyminen ja havainnollistetaan nopean alkusammutuksen tärkeys. Käytännön harjoituksiin kuuluvat palon sammuttaminen käsisammuttimilla sekä sammutuspeitteellä.

Alkusammutuskoulutuksen kesto on kaksi tuntia. Suoritetusta koulutuksesta kirjoitetaan halutessanne todistus jokaiselle koulutuksen käyneelle, ja pätevyydet rekisteröidään Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietokantaan.

Alkusammutuskoulutus tuo tärkeää osaamista työpaikalle

Alkusammutuskoulutuksesta saamiesi tietojen ja taitojen avulla voit vaikuttaa oman työympäristösi turvallisuuteen ja tukea työyhteisöäsi turvallisuuden kehittämisessä.

Alkusammutustaito on tärkeää, koska palo on sammutettava mahdollisimman pian sen syttymisestä. Alkusammutuksen avulla voidaan parhaimmillaan ehkäistä suuria omaisuuteen ja ihmisiin kohdistuvia vahinkoja liiketoiminnan keskeytymättä.

Paras tapa välttyä vahingolta on ennaltaehkäistä vaaratilanteet ja estää tulipalot. Jos tuli kuitenkin pääsee syttymään, etenee se nopeasti ja tuhoisasti. Palo on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa, ja siksi alkusammutus on tehokas tapa pienentää tulipalojen aiheuttamia vahinkoja.

Alkusammutusvälineet tulee olla käyttökunnossa ja käden ulottuvilla. Lisäksi välineitä tulee osata käyttää ja toimia tilanteessa nopeasti ja määrätietoisesti.

”Koulutuksemme käytyään osallistuja osaa alkusammutuksen perusteet ja tietää, kuinka palon syttyessä tulee toimia.”

Varaa alkusammutuskoulutus nyt!

Paloturvallisuuden tsekkilista

Tarkista Paloturvallisuusviikon tsekkilistan avulla, onko työpaikkanne paloturvallisuusasiat kunnossa. Voit tehdä työpaikan tsekkilistan Paloturvallisuusviikon nettisivuilla >>