Press "Enter" to skip to content

Työturvallisuuskorttikoulutukset

Työturvallisuuskorttikoulutukset parantavat yhteisten työpaikkojen työturvallisuutta.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen tavoitteena on

 • antaa perustiedot työsuojelusta,
 • herättää kiinnostus ja motivaatio oman henkilöstön työturvallisuusosaamiseen sekä
 • pyrkiä ennaltaehkäisemään tapaturmia ja vaaratilanteita työpaikalla.

Oikeanlainen ennakointi on tehokkain tapa vähentää vahinkojen sattumista – myös niissä tilanteissa, joissa kyse on inhimillisestä virheestä. Ennakoivan ajattelutavan lisääminen on siten yksi tärkeimmistä syistä sille, miksi työturvallisuuskortti on olemassa ja miksi yhä useampi yritys vaatii sitä työntekijöiltään.

Kenelle työturvallisuuskorttikoulutukset sopivat?

Työturvallisuuskorttikoulutukset sopivat kaikille alasta riippumatta. Koulutus antaa perustiedot työympäristön vaaroista ja työsuojelusta yhteisellä työpaikalla.

Työturvallisuuskortti on luotu parantamaan työturvallisuutta suomalaisilla työpaikoilla pienistä yrityksistä suuriin teollisiin toimijoihin. Kehitystyössä mukana ovat olleet myös työmarkkinajärjestöt, vakuutusala sekä koulutusorganisaatiot. Koulutus on valtakunnallinen ja se noudattaa yhdenmukaisia standardeja.

Kouluttajamme selvittävät aina ennen koulutusta yrityskohtaisesti toimialaan liittyvät erityistarpeet, jotta koulutuksen painotus on mahdollisimman paljon yrityksen edun mukainen.

Työturvallisuuskorttikoulutuksen sisältö

 • Vastuut yhteisellä työpaikalla, työsuojelu ja työterveyshuolto
 • Riskienhallinta, johon kuuluu esimerkiksi vaarojen tunnistaminen ja riskien arvioiminen
 • Työpaikan kuormitustekijät
 • Perehdyttäminen työtehtäviin
 • Turvallisuuden huomioiminen työvälineissä ja erilaisissa töissä
 • Toiminta onnettomuustilanteissa
 • Työturvallisuuden itsearviointi
 • Työtapaturmien aiheuttamat kustannukset

Työturvallisuuskorttikoulutus voidaan suorittaa verkkokoulutuksena tai lähiopetuksena. Koulutus kestää yhden työpäivän, ja hyväksytyn kurssikokeen suorittamisen jälkeen saa Työturvallisuuskortin, joka on voimassa viisi vuotta.

Räätälöidyt työturvallisuuskorttikoulutukset meiltä yrityksellenne.
Räätälöidyt työturvallisuuskorttikoulutukset meiltä yrityksellenne.

Työturvallisuuskortti ei ole lakisääteinen. Useat toimijat Suomessa edellyttävät kuitenkin voimassa olevan työturvallisuuskortin henkilöiltä, jotka työskentelevät heidän toimipisteissään.

Pyydä kurssitarjous yrityksellenne tästä >>

Lue lisää työturvallisuuskortista Työturvallisuuskeskuksen sivuilta >>