Press "Enter" to skip to content

Tulityökurssit

Tulityökurssilla osallistuja oppii huomioimaan riskit, ja sitä kautta välttämään vaaratilanteita ja onnettomuuksia, kun työskennellään tulen tai lämmön kanssa. Tulityökurssit opettavat osallistujille, mitä asioita tulee huomioida ennen tulitöiden aloittamista, niiden aikana sekä jälkeen. Tulityökurssilla kerrataan myös toiminta onnettomuustilanteissa, sekä suoritetaan käytännön harjoitus sammutuspeitteellä ja käsisammuttimella.

Räätälöidyt tulityökurssit tarpeidenne mukaan

Tarjoamme joustavasti yrityskohtaisia tulityökursseja, jolloin kouluttajamme tulee paikan päälle toimipisteeseenne toteuttamaan kurssin teille parhaiten sopivan aikataulun mukaan.

Räätälöimme tulityökurssit toiveidenne ja tarpeidenne mukaisesti. Koulutuksen sisällössä otetaan huomioon yrityksen toimiala, työpaikan olosuhteet ja tapaturmariskit.

Koulutus toteutetaan asiakkaan haluamana ajankohtana valitussa paikassa. Koulutamme Suomessa ja ulkomailla, ja koulutukset voidaan järjestää suomeksi ja englanniksi. Voimme sovittaessa järjestää tulityökurssit myös kolmannen osapuolen tiloissa, ja räätälöidä oheispalvelut, kuten kahvituksen, ruokailun tms. toiveidenne mukaan.

Tilaa oma koulutus soittamalla 0406112112 tai lähettämällä meille sähköpostia osoitteeseen info@alkusammutus.com. Asiantuntijamme auttavat teitä koulutusjärjestelyissä mielellään.

Asiakkaidemme antamaa palautetta

Olemme saaneet kaikilta asiakkailtamme täydet 5/5 pisteet järjestämistämme tulityökursseista.

”Upea koulutus Tuusulassa. Tulityökorttikoulutuksessa aika meni nopeasti. Voimakkaan karisman omaava kouluttaja, sekä koulutussisältöjen hyvä jäsentäminen, sekä hyvät pituudet. Sopivasti taukoja, muttei liikaa. Paljon tietoa yhteen päivään. Lähestymistavat olivat hyviä niin kokeneelle kuin vasta-alkajalle. Aivan mahtavaa, suosittelen Teitä kouluttamaan jokaiselle, joka vastaan kävelee!”

Tulityökurssit sisältävät 8 tunnin koulutuksen harjoituksineen

Koulutus kestää kahdeksan tuntia ja sinä aikana opiskellaan tulitöiden teoriaa oppitunneilla, suoritetaan käytännön harjoituksia (suojausharjoitus ja alkusammutusharjoitus) ja tehdään koe, jonka hyväksytystä suorittamisesta myönnetään tulityökortti. Tulityöpätevyys on voimassa viisi vuotta. Tulityökortin tarvitsevat kaikki tulitöitä tekevät ja tulityöluvan myöntäjät.

Kouluttajillamme Erkillä ja Janilla on Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton myöntämä tulityökorttikouluttajapätevyys. Lue lisää kouluttajistamme >>

Mitä tulitöillä tarkoitetaan?

Tulitöitä ovat ympäristössä paloriskin aiheuttavat työt. Niitä ovat mm. kipinöintiä aiheuttavat tai avoliekillä tehtävät työt, sekä voimakasta lämpösäteilyä aiheuttavien välineiden tai menetelmien käyttö. Tulityöt ovat aina turvallisuusriski, ja niiden tekemiseen liittyy aina palovaara.

Tulityökurssit auttavat ennaltaehkäisemään onnettomuuksia

Tulityökurssilla osallistuja oppii ennaltaehkäisemään tulityöonnettomuuksia. Tulityökurssin jälkeen osallistuja tuntee keskeisen ohjaavan lainsäädännön ja ohjeistuksen sekä eri osapuolten vastuut. Osallistuja ymmärtää myös tulityön ennakkosuunnittelun ja tulityöluvan merkityksen sekä osaa tehdä työn turvallisesti. Kurssilla käydään läpi palamisen teoriaa, joka tarjoaa osallistujalle syvemmän ymmärryksen tulityön aiheuttamista riskeistä.

Tulityökurssin tavoitteena on vaikuttaa myös tulitöitä tekevien asenteisiin. Opetuksessa käydään läpi ennakkosuunnittelun ja ennaltaehkäisyn roolia. Käytännön tehtävien avulla harjoitellaan turvallista työskentelyä.

Kuinka nopeasti tulityökortin saa?

Tulityökortin saa osallistumalla tulityökurssille. Kurssi kestää yhden päivän ja tulityökurssin todistus, tulityökortti, on voimassa viisi vuotta suoritusajankohdasta. Koulutuksesta on mahdollista saada väliaikainen todistus, joka on voimassa kuukauden koulutuspäivästä eteenpäin. Suoritetun koulutuksen jälkeen annettu paperinen todistus tai sähköpostitse lähetetty todistus ei korvaa varsinaista tulityökorttia.

Kuva tulityökortista. Saat tulityökurssit meiltä joustavasti ja räätälöidysti yrityksenne tarpeiden mukaisesti.
Tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta. Kortin tulee olla voimassa aina, kun tehdään tulitöitä

Tulityökortit toimitetaan 2-3 viikossa koulutuksen suorittamisen jälkeen. Jokainen tulityökoulutuksen suorittanut saa itselleen Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön (SPEK) myöntämän tulityökortin postitettuna tilauksessa annettuun toimitusosoitteeseen. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Työturvallisuuskeskuksen yhteinen Korttitieto-sovellus mahdollistaa tulityökortin lataamisen puhelimeen. Sovelluksen löydät puhelimesi sovelluskaupasta.

Tulityökortin voimassaolo

Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön myöntämä tulityökortti on voimassa viisi vuotta sen suorittamisesta. Kortin tulee olla voimassa aina, kun tehdään tulitöitä. Tulityökortin uusiminen tehdään suorittamalla kahdeksan tunnin kestoinen tulityökoulutus tai kortin vielä voimassa ollessa suorittamalla tulityökortin kertauskoulutus, joka on yhdistelmä verkko-opetusta ja lähikoulutusta.

Tulityökortti on voimassa Suomen lisäksi myös Norjassa, Ruotsissa ja Tanskassa. Myös Pohjoismaisten palontorjuntaliittojen hyväksymä tulityökortti hyväksytään myös Suomessa.

Miksi työntekijöidesi kannattaa suorittaa tulityökortti?

Työnantajan on lain mukaisesti huolehdittava, että työntekijät on perehdytetty toimimaan turvallisesti työmailla ja että jokainen pystyy tekemään työtä turvallisesti koko työuransa.

Tulityökorttitutkinnon tavoitteena on antaa koulutettaville tietoa tulitöiden riskeistä ja ehkäistä vahinkoja etukäteen. Kurssilla käydään läpi vaaratilanteita sekä opetellaan kuinka toimia oikein vahingon sattuessa.

Tulityöturvallisuutta ohjaavat seuraavat lait, asetukset ja ohjeet:

  • Pelastuslaki (379/2011)
  • Vakuutussopimuslaki (543/1994)
  • Tulityölaki (738/2002)
  • Rikoslaki (392/2005)
  • Valtioneuvoston asetus työpaikkojen turvallisuus- ja terveysvaatimuksista (577/2003)
  • Tulityöt suojeluohje 2016
  • Tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5900)
  • Katto- ja vedeneristystöiden tulitöiden paloturvallisuus (SFS 5991)

Lisää tulityötietoa löydät mm. Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön sivuilta: https://www.spek.fi/koulutus/tulityotietoa/