Press "Enter" to skip to content

Alkusammutuskoulutukset

Alkusammutuskoulutukset tehokkaasti

Alkusammutuskoulutukset koostuvat teoriaosuudesta ja käytännön harjoituksista. Järjestämme koulutuksia kaikenkokoisille ryhmille valtakunnallisesti.

Koulutukset toteutetaan Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton AS1 -koulutuskonseptin mukaisesti. AS1 on valtakunnallinen koulutuskonsepti alkusammuttamiseen.

Lue lisää valtakunnallisesta AS1 – alkusammutuskoulutuskonseptista Suomen Palopäällystöliiton sivuilta >>

Alkusammutuskoulutukset sisältävät teoriaa ja käytönnön harjoitteita

Alkusammutuskoulutukset sisältävät sekä teoriaa että käytännön harjoitteita, ja ne kestävät noin kaksi tuntia.

Koulutuksen alussa pidämme teoriatunnin, jossa käymme läpi alkusammutusmenetelmiä sekä turvallisen toiminnan perusteita tulipalotilanteessa. Tutustumme palon kehittymiseen, tulipalon ominaisuuksin ja palamisen edellytyksiin. Käymme läpi erilaiset alkusammutusvälineet ja esimerkkejä sammutusvälineiden käytöstä eri tilanteissa. 

Teoriaosuuden jälkeen suoritamme sammutusharjoitukset, joissa jokainen koulutettava saa harjoitella palavan kattilan sammuttamista sammutuspeitteellä sekä allaspalon sammuttamista nestesammuttimella.

”Sammutusväline pelastaa, jos se on toimintakunnossa, tiedät missä se on ja osaat käyttää sitä.”

Koulutuksen teoriaosuus (1 h) pidetään sisätiloissa. Käytännön sammutusharjoitukset (1 h) pidetään ulkotiloissa, esimerkiksi piha-alueella tai parkkipaikalla, jossa on avointa tilaa noin 5 × 10 m. Tulemme mielellämme kouluttamaan yrityksenne/organisaationne tiloihin.

Koulutus voidaan tarvittaessa järjestää myös etäkoulutuksena, mutta tällöin käytännön harjoituksia ei voida toteuttaa.

Asiakkaidemme antamaa palautetta

Olemme saaneet kaikilta asiakkailtamme täydet 5/5 pisteet järjestämistämme alkusammutuskoulutuksista.

”Koulutus oli hyvin informatiivinen ja ajatuksia herättävä. Alkusammutuksen tärkeyden sekä mahdollisiin palotilanteisiin varautumisen ymmärtää koulutuksen jälkeen paremmin kuin aiemmin. Kaikesta huomasi, että kouluttaja todella tiesi mistä puhui ja oli muutenkin sujuva esiintyjä. Teoriamateriaalia oli hyvä määrä, sen verran paljon, että saimme kattavasti tietoa, mutta ei liikaa, että koulutus olisi tuntunut puuduttavalta. Aikaa jäi myös kysymyksille. Kouluttaja käytti paljon käytännön esimerkkejä, joka havainnollisti koulutettavaa asiaa selkeästi ja kaikille ymmärrettävästi. Myös käytännön harjoitus oli selkeä ja hyvin ohjeistettu. Paljon kiitoksia meidän firmalta! :)”

Koulutuksen kesto

Alkusammutuskoulutuksen kesto on noin kaksi tuntia. Koulutuksen sisältöä ja kestoa voidaan räätälöidä tarpeidenne mukaisesti.

Koulutuksen hyödyt

Alkusammutuskoulutus tuo tärkeää osaamista työpaikalle ja yhteisöihin. Koulutuksesta saatujen tietojen ja taitojen avulla osallistuvat voivat vaikuttaa oman työympäristönsä turvallisuuteen ja tukea työyhteisöä turvallisuuden kehittämisessä.

AS1-koulutuksen jälkeen jokainen osallistuja:

  • tietää, miten toimia tulipalon syttyessä,
  • osaa alkusammutuksen perusteet,
  • tunnistaa alkusammutusvälineet eikä vierasta niiden käyttöä.

Jokainen osallistuja saa kurssin suoritettuaan alkusammutuspätevyyden. Lisäksi osallistujille voidaan lisämaksusta tehdä alkusammutuskortit sekä rekisteröinti Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön tietokantaan. Alkusammutuskortti ja -pätevyys ovat voimassa viisi vuotta.

Alkusammutuskoulutukset laadukkaasti meiltä valtakunnallisesti.
Alkusammutuskoulutukset laadukkaasti meiltä valtakunnallisesti.

Kouluttajat

Kouluttajamme Tommi Karlsson ja Erkki Kauranen ovat kokeneita kouluttajia ja palokuntalaisia. Pitkä palokuntatausta antaa vankan pohjan kouluttaa ihmisiä toimimaan oikein tulipalon ensihetkillä.

Alkusammutuskouluttajamme Tommi Karlsson ja Erkki Kauranen. Laadukkaat alkusammutuskoulutukset meiltä!

Tommi ja Erkki ovat molemmat suorittaneet Suomen Pelastusalan Keskusjärjestön ja Suomen Palopäällystöliiton alkusammutuskoulutuskonseptin mukaisen kurssinjohtajakoulutuksen ja ovat rekisteröityneitä, hyväksyttyjä kurssinjohtajia.

Lue lisää kouluttajistamme >>

Miksi alkusammutustaito on tärkeää?

Alkusammutustaito on tärkeää, koska palo on sammutettava mahdollisimman pian sen syttymisestä. Alkusammutuksen avulla voidaan parhaimmillaan ehkäistä suuria omaisuuteen ja ihmisiin kohdistuvia vahinkoja liiketoiminnan keskeytymättä.

Paras tapa välttyä vahingolta on ennaltaehkäistä vaaratilanteet ja estää tulipalot. Jos tuli kuitenkin pääsee syttymään, etenee se nopeasti ja tuhoisasti. Palo on helpointa sammuttaa alkuvaiheessa, ja siksi alkusammutus on tehokas tapa pienentää tulipalojen aiheuttamia vahinkoja.

Alkusammutusvälineet tulee olla käyttökunnossa ja käden ulottuvilla. Lisäksi välineitä tulee osata käyttää ja toimia tilanteessa nopeasti ja määrätietoisesti.